מדריך היערכות במסים

 

1.13.1 סיכוני ייצור וייצוא כמדד להטבות מפעל מועדף – ע"מ 55611-07-17 פס"ד אלבטרוס א.ד מכלולים תעופתיים בע"מ (להלן: "אלבטרוס")

א אלבטרוס חברה עם תעשייה אווירית לביצוע מספר פרויקטים אשר חברו יחד לביצוע מספר רב של פרויקטים. מרבית הפעילות של אלבטרוס מתבצעת במפעלה ביוד ויתרת הפעילות מבוצעת על ידי עובדיה המוצבים במפעלי להב. הפרויקט בוצע כך שלהב היא זו שסגרה את ההתקשרות החוזית מול חיל האוויר האמריקאי ואלבטרוס ביצעה את פעילות הייצור. אלבטרוס ראתה את עצמה כיצואן ישיר ודיווחה על הכנסותיה כהכנסות מועדפות. פקיד השומה לא הסכים שהחברה תהנה מהטבות מס מכיוון שטען החברה לא מייצאת אלא  מוכרת את מוצריה לתעשיה אווירית, ולכן הינה "יצואן עקיף". בית המשפט קבע שאלבטרוס לא זכאית להטבות מכיוון שהיא "יצואן עקיף" (אלבטרוס לא עמדה בתנאים של "יצואן עקיף, כדי לקבל את ההטבות). בית המשפט הסתמך על הנתונים הבאים:

1- אלבטרוס אינו הייתה צד בהסכם עם חיל האוויר האמריקאי וגם לא קיבלה מהם כסף.

2- בדוחות הכספיים של אלבטרוס היא רשמה שהיא קבלן משנה.

3- אלבטרוס אינה אחראית על המוצר הסופי מול הלקוח.