מדריך היערכות במסים

1.12.4 חוזר מס הכנסה 18/2018 – תגמול מבוסס הון שהבשלתו תלוית ביצועים

החוזר קובע את עמדת רשות המסים באישור הקצאות במסגרת סעיף 102 לפקודה של אופציות שתנאי מימושן/הבשלתן אינם בהתאם לחלוף הזמן, אלא בהתאם לתנאי ביצוע.

ככלל, נקבע כי ניתן להעניק אופציות תלויות ביצועים המבוססים על

  • תאני עבודה – תנאי המבוסס על זמן המחייב את העובד להמשיך לעבוד בחברה
  • תנאי ביצוע – מחייב עמידה בתנאים מוגדרים מראש, כגון הגדלת גידול ברווחים, יעד מכירות וכד'
  • תנאי שוק – תנאי המחייב כי שווי החברה יהא בשווי שוק מסוים שיקבע מראש או ביחס לחברות אחרות באותו תחום.

במסגרת החוזר נקבע מפורשות כי הבשלה תלוית אירוע מסוג עסקה (Exit) או הנפקה בבורסה (IPO), לא יוכל ליהנות מהוראות סעיף 102 לפקודה וימוסה כהכנסת עבודה.