מדריך היערכות במסים

1.12.16 החלטת מיסוי 4429/19 – החבות במע"מ בגין שירותי שיווק ותיווך לחברות תושבות חוץ באמצעות אתר אינטרנט – החלטת מיסוי שאינה בהסכם

העובדות: חברה תושבת ישראל מספקת שירותי שיווק ותיווך באמצעות אתר אינטרנט, המופעל בשפה העברית, לחברות זרות. החברות הזרות מעניקות בעצמן שירותי שיווק באינטרנט לספקים זרים בתמורה לעמלה ("החברה", "החברות הזרות", "הספקים הזרים", בהתאמה).

העסקה מבוצעת בין הספק הזר ללקוח הישראלי, ואף שהלקוח הישראלי מועבר לספק דרך אתר האינטרנט של החברה, לחברה אין כל צד במכירה בשום שלב, אלא היא רק מקבלת עמלה מהחברות הזרות בהתאם לסכום הרכישה של הלקוחות הישראלים שהופנו לספקים הזרים.

הבקשה: אישור רשות המסים כי שירותי השיווק והתיווך ניתנים לתושב חוץ וחייבים במס בשיעור אפס לפי סעיף 30(א)(5) לחוק מס ערך מוסף.

הסדר המס ותנאיו: בהתאם להוראות חוק מע"מ, התנאים למס בשיעור אפס הם כי השירות ניתן לתושב חוץ, עמידה בהוראות התקנות וכן קיומו של הסכם או מסמך אחר בכתב בדבר העסקה. אולם, יחול על העסקה שיעור מס מלא אם יחולו הסיגים, למשל שההסכם בפועל ניתן גם לתושב ישראל, לגבי נכס בישראל, השירות ניתן לתושב חוץ בעת שהותו בישראל.

הוחלט, כי השירותים הניתנים על ידי החברה לחברות הזרות, חייבים במס בשיעור מלא, שכן מתן השירות נעשה בפועל, בנוסף לתושב החוץ, גם לתושב ישראל, והחברה לא הוכיחה כי השירות שניתן מהווה חלק מערך הטובין המיובאים.