מדריך היערכות במסים

1.12 תיקון תקנות GILTI בארה"ב- החרגת תאגידים מסוימים

 

ב- 20 ביולי, 2020, פרסמה רשות המיסים בארה"ב תקנות המחריגות תאגידים מסוימים
מה-.GILTI

מס GILTI הוא מס שהוכרז ברפורמת המס של טראמפ (Tax Cut and Jobs Act) משנת 2017 ומתמקד במיסוי רווחים מחברות זרות (הנמצאות מחוץ לגבולות ארה"ב) המצויות בבעלות חברות אמריקאיות ואזרחי ארה"ב.

 

ההכנסה מחושבת על ידי הפער בין ההכנסה החייבת של ה CFC מעבר ל- 10% מערך הנכסים ברי הפחת של ה-CFC.

 

זיכוי המס הזר מגיע רק לחברות ולא ליחידים והוא מוגבל ל- 80% בלבד מההיקף שניתן היה לקבל. כמו כן נוצר סל זיכוי מס מיוחד ל GILTI אשר אינו ניתן להעברה.

 

על פי התקנות המעודכנות, תאגיד זר הממוסה במס חברות זר בשיעור של 90% או יותר משיעור המס הגבוה ביותר בארה"ב יוחרג מה .GILTI-שיעור מס החברות הנוכחי בארה"ב עומד כיום על 21%, לכן כל תאגיד זר שישלם מס חברות זר בשיעור של 18.9% או יותר, יוחרג מה- .GILTI מאחר ומס החברות בישראל עומד על 23%, אלה חדשות מצוינות עבור חנ"ז ישראליות.

 

יש לציין כי חברות אשר ממוסות בשיעור מס נמוך לפי החוק לעידוד השקעות עדיין חשופות למיסוי GILTI.

 

יחידים רבים אשר הינם בעלי תאגידים זרים כבר נטרלו או מזערו את מס ה GILTI-על ידי שימוש בתקנה 962 כדי להשתמש במיסי החוץ של החברות ששולמו כזיכוי כנגד מס .GILTI כעת יכולים נישומים אלה לבחור בהחרגה בעקבות תשלום מס בשיעור גבוה, ולהימנע מניירות העבודה המכבידים על קיום תקנה 962.

 

השינויים

החרגת המס הגבוה מה- GILTI היא בחירה שיש לערוך על דו"חות המס, וניתן לבצע אותה ולתקן דו"חות מס שהוגשו. הבחירה המתבצעת בכל שנת מס מחדש. כלומר ניתן לבחור לבצע אותה בשנת מס אחת ולא בשנה הבאה. זהו שינוי משמעותי מהתקנות הקיימות, שקבעו כי אם ביטלת את הבחירה בשנה אחת, לא ניתן יהיה לשנות אותה במשך חמש שנים נוספות.

 

בעל השליטה בארה"ב מבצע בחירה זו ואז עליו להודיע לכל בעלי המניות האחרים בארה"ב. פירוש שליטה הינה החזקה של למעלה מ- 50% בכוח הצבעה או בהחזקה.

 

חנ"ז עם בעלות משותפת יצטרכו לשמור על עקביות, כך שאם אחד יבחר בהחרגה, האחרים יחוייבו ללכת בעקבותיו.

 

הבחירה בהחרגה יכולה להתבצע על דו"ח המס לשנת המס 2019. בנוסף, נישומים יכולים גם לתקן את דו"ח המס לשנת 2018 לבחירת ההחרגה. אם הגשת בעבר את דו"ח המס שלך לשנת 2019 עם חבות מס ,GILTI ייתכן ותרצו לתקן אותה. ובכל זאת, אנו ממליצים להמתין עד שרשות המיסים תפתח את האפשרות להגשה אלקטרונית של דו"חות מס מתוקנים לשנת 2019, אשר אמורה להיפתח בסוף הקיץ.

 

בנימה שלילית, רשות המיסים לא שינתה את התקנות הנוגעות ל NOL- זרים והם נלקחים בחשבון במשוואת ה GILTI-לכן הלקוחות שלנו עם NOL בתאגידים הזרים שלהם עדיין יהיו בין אלה שקשורים ל.GILTI-