מדריך היערכות במסים

 1.12 אמנות מס

  • אלבניה – אמנת מס בין ישראל לאלבניה נכנסה לתוקפה ביום 3 במאי 2021 ותחולתה החל משנת המס 2022.
  • איחוד האימרויות – אמנת מס בין ישראל לאיחוד האמירויות נכנסה לתוקפה ביום 2 בדצמבר 2021 ותחולתה החל משנת המס 2022.
  • סרביה – אמנת מס בין ישראל לסרביה נכנסה לתוקפה ביום 1 בינואר 2020 ותחולתה החל משנת המס 2020.