מדריך היערכות במסים

1.11.3 אמנת מס ישראל-סרביה

אמנה למניעת כפל מס בין ישראל לבין אזרבייג'ן נחתמה בראשי תיבות ביום 22 בנובמבר 2018 ונכנסה לתוקף החל מיום 1 בינואר 2020. במסגרת האמנה החדשה נקבעו שיעורי ניכוי מס במקור חדשים והקלות נוספות, לרבות: ריבית – 10%, דיבידנד-  15%/5% , תמלוגים- 10%/5%        .