מדריך היערכות במסים

1.1. כללי

בשנת 2021 המשיכה מגפת הקורונה להתפשט בעולם ובישראל בפרט וזאת על אף החיסונים. יחד עם זאת, בעוד שבשנת 2020 שלטה מדיניות הסגרים כחלק מהמחלמה בנגיף, אשר גרמה למיתון (ירידה של כ- 5.5% בתמ"ג לנפש) ועלייה בשיעורי אבטלה (כולל עובדים בחל"ת) הרי שהממשלה החדשה שנכנסה לפעולה במהלך חודש יוני 2021 החליטה ויישמה מדיניות שונה (גם בזכות החיסונים) של 'חיים לצד הקורונה' ורצון להימנע ככל הניתן (בכפוף לספיקת בתי החולים) מסגרים ופתיחה ככל הניתן של המשק בכללותו עם מגבלות מינמליות על המגזר העסקי והכלכלי.

כמו כן, ולאחר למעלה מ- 3 שנים מהעברת התקציב האחרון, פועלת הממשלה החדשה להעברת תקציב לשנים 2021-2022 והכולל שינוי חקיקה בתחום המסים, מס הכנסה, מיסוי מקרקעין, מע"מ ומסי הבלו. צעדים לייעול ושיפור הליכי מס, הליכי שומה, עיוותי מס, שיפור הצמיחה, מלחמה בהון שחור, צמצום השימוש במזומן, העלאת מס הקנייה על כלים חד פעמיים ועוד.

ברשימה להלן ייסקרו באופן תמציתי עיקרי ההתפתחויות והשינויים אשר חלו בשנה החולפת.

יצוין כי האפליקציה אינה מעודכנת בהקשר לשינויים הצפויים לשנת המס 2022, עם זאת פרק 1 – סקירת מנהלים סוקר את השינויים העיקריים הצפויים לקראת שנת המס 2022.