מדריך היערכות במסים

שינויים עיקריים בשנת 2023 ושינויים צפויים לשנת 2024

סקירת מנהלים

1.1.  כללי

שנת 2023 המשיכה את המגמה שהתחילה בשנת 2022 של עליית האינפלציה והריבית בעקבותיה.

עליית הריבית החלה לתת את אותותיה בפעילות העסקית בכלל המשק, והורגשה במיוחד בסקטורים ממונפים כגון בענף הבניה ובפעילות גיוס ההון של חברות הזנק.

בשנת 2023 הושבעה ממשלה חדשה שהעבירה תקציב מדינה חדש, לרבות חוק הסדרים חדש, שבניגוד לשנים קודמות הציג רפורמות יחסית מתונות, לגביהם נתייחס במסגרת ספר זה.

כמו כן, שנת 2023 התאפיינה גם באי שקט פוליטי שהשפעותיו על הפעילות הכלכלית במשק טרם השתכללו במלואן בנתונים בכלכליים.

התחזית שערכה חטיבת המחקר של בנק ישראל ביולי 2023, מעריכה כי התוצר צפוי לצמוח בשיעור של 3% ב-2023 וב-2024. שיעור האינפלציה בארבעת הרבעונים הקרובים צפוי להיות 3.0% וב-2024 הוא צפוי לעמוד על 2.4%. על פי התחזית, ברבעון השני של 2024 הריבית צפויה לעמוד על 4.75%/5%.

לאור הפירסומים האחרונים על הירידה הצפויה בהיקף הכנסות המדינה ממסים, עולה מחדש הצורך בשמירה על מסגרת תקציבית, מה שייחייב את ממשלת ישראל בקרוב לקבל הכרעות כלכליות לא פשוטות על מנת שמר את הדירוג הכלכלי הגבוה של ישראל ושמירה על הצמחיה במשק הישראלי.

כמו כן, הכריזה ממשלת ישראל על פעילות נרחבת לצימצום יוקר המחיה בישראל, זאת באמצעות  הגברת התחרות ופתיחת המשק הישראלי לייבוא על ידי צימצום וביטול מכסים. ימים יגידו אם תהיה הצלחה בפעולות אלו והצרכן הישראלי יזכה ליהנות מאותה רמת מחירים תחרותית כמו הצרכנים באירופה.

ברשימה להלן ייסקרו באופן תמציתי עיקרי ההתפתחויות והשינויים אשר חלו בשנה החולפת. להרחבה בכל הנוגע לנושאים המפורטים להלן אנא ראו מידע בפרקים הרלוונטיים.