היבט משפטי

מדיניות פרטיות – יישום – מדריך היערכות במסים 2017 – פאהן קנה ושות' Grant Thornton Israel 1.

מדיניות פרטיות:

א. פאהן קנה ושות'Grant Thornton Israel (להלן: "בעלת היישום) מכבדת את פרטיות המשתמשים ביישום "מדריך היערכות במסים 2017" (להלן: "היישום"). בהתאם לכך, החליטה בעלת היישום לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות ביישום (להלן: "מדיניות הפרטיות"), והיא מתחייבת כלפי המשתמש (כהגדרתו להלן) לקיים מדיניות פרטיות זו.

ב. במדיניות פרטיות זו המונח "משתמש" משמע כל גורם העושה שימוש ביישום.

ג. מטרת מדיניות הפרטיות היא להסביר מה הם נוהגי בעלת היישום ביחס לפרטיות המשתמשים ביישום.

ד. מובהר כי מדיניות פרטיות זו נוגעת לשימוש ביישום בלבד.

ה. על ידי שימוש ביישום, המשתמש מסכים לתנאי מדיניות הפרטיות.

ו. מדיניות הפרטיות מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש של היישום.

ז. בעת השימוש ביישום, לא ייאסף מידע כלשהו על המשתמש ועל כן לא ייווצר מאגר מידע כלשהו הנוגע למשתמשים ביישום.

ח. היישום אינו דורש הרשמה ומתן מידע אישי כלשהו לקבלת השירותים.

ט. היישום אינו משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין.

י. בעלת היישום לא תתיר לגורמים שונים לנהל מערך פרסומות ביישום.

יא. היישום לא יאפשר קישורים לפלטפורמות של צדדים שלישיים.

יב. מדיניות הפרטיות של היישום כפופה גם למדיניות הפרטיות הרלוונטית למכשיר הנייד שברשות המשתמש:

1. שימוש במכשיר נייד עם מערכת הפעלה של חברת אפל כפוף גם למדיניות הפרטיות של חברת אפל. את מדיניות הפרטיות הנ"ל ניתן לקרוא בכתובת שלהלן:

http://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/

2. שימוש במכשיר נייד עם מערכת הפעלה מסוג אנדרויד כפוף גם למדיניות הפרטיות של חברת גוגל. את מדיניות הפרטיות הנ"ל ניתן לקרוא בכתובת שלהלן:

https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

2. שינויים במדיניות הפרטיות: א. בעלת היישום שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות בלי צורך לתת הודעה מוקדמת על כך. ב. מומלץ למשתמש לחזור מעת לעת למדיניות פרטיות זו ולקרוא אותה שוב על מנת להתעדכן בשינויים בה ככל שיהיו. 3. שונות: א. ליצירת קשר עמנו יש לפנות לכתובת הדוא"ל שלהלן:info@il.gt.com . אנו נעשה מאמץ להשיב לכל פניה מהר ככל שניתן. ב. שימוש במדיניות פרטיות זו בלשון יחיד יתפרש גם כלשון רבים ולהפך, הכל לפי ההקשר ושימוש במדיניות פרטיות זו בלשון זכר יתפרש גם כלשון נקבה ולהפך, הכל לפי ההקשר. ג. כותרות מדיניות הפרטיות נרשמו לצורכי נוחות והתמצאות בלבד ולא תשמשנה לצורך פרשנות מדיניות הפרטיות.  


  תנאי שימוש – יישום – מדריך היערכות במסים 2017 – פאהן קנה ושות' Grant Thornton Israel

ברוכים הבאים ליישום "מדריך היערכות במסים 2017" (להלן: "היישום") של פאהן קנה ושות'Grant Thornton Israel (להלן: "בעלת היישום"), המופעל ומנוהל על ידי חברת אג'נט אינטראקטיב. לתשומת ליבך: תנאי השימוש שלהלן חלים על השימוש ביישום ובתוכן היישום (כהגדרתם להלן). הורדת היישום על ידי המשתמש, והשימוש ביישום, תיחשב כהסכמה מלאה מצד המשתמש לתנאי שימוש אלה. משתמש (כהגדרתו להלן) שאינו מסכים לתנאי שימוש אלה מתבקש לא לעשות שימוש כלשהו ביישום ובתוכן היישום ולהסיר את היישום מהמכשיר הנייד שברשותו. תנאי השימוש מגדירים זכויות וחובות בקשר לשימוש ביישום ובתוכן היישום והם מהווים הסכם מחייב בין משתמש לבין בעלת היישום כמפורט להלן:

1. היישום: היישום מאפשר למשתמשים קריאה ושימוש במהדורה הדיגיטאלית של מדריך "היערכות במסים 2017" של בעלת היישום (להלן: "המדריך").

2. תוכן היישום והשירותים שבו:

א. היישום כולל מידע בתחום המסים הרלוונטי לשנת המס הנוכחית וזו שבפתחנו לרבות: התפתחויות, עדכונים למיניהם, הוראות חוק, חוזרים של רשות המסים, פס"ד, הוראות פרשנות וכד'.

ב. היישום מאפשר למשתמשים גישה דיגיטאלית מהירה ונוחה למדריך והוא איננו כרוך בתשלום.

ג. את היישום ניתן להוריד בחינם למכשיר הנייד (סלולארי, טבלט וכיו"ב) שברשות המשתמש, הפועל על גבי מערכת ההפעלה של בגרסה __ ומעלה Apple (iOS) (מחנות היישומים של חברת אפל) או אנדרואיד בגרסה __ ומעלה (מחנות היישומים של חברת גוגל) (ליעל ולהלן: "המכשיר הנייד").

ד. זמינותו של היישום להורדה למכשיר הנייד של המשתמש או אי זמינותו (ועדכונים של היישום) תלוי בחנויות היישומים של אפל או של גוגל לפי העניין וחיבור אינטרנטי.

ה. לאחר הורדת היישום למכשיר הנייד ניתן לגשת ליישום גם ללא חיבור אינטרנטי.

ו. בעלת היישום אינה אחראית לכך כי השירותים יהיו תואמים למכשיר הנייד אשר ברשות המשתמש.

ז. היישום אינו דורש רישום לצורך קבלת השירותים שבו.

ח. בעלת היישום אינה מתחייבת לנהל מערכת תמיכה ו/או תחזוקה לצורך תמיכה שוטפת ביישום.

ט. השפה הנתמכת ביישום היא עברית.

י. מובהר כי דרישות היישום עשויות להשתנות מעת לעת על מנת להוסיף תמיכה בפונקציות ושירותים חדשים. אי לכך, ייתכן כי שימוש עתידי ביישום ידרוש עדכון ושדרוג גרסאות של מערכות הפעלה.

יא. בעלת היישום רשאית להפסיק את פעילות היישום, כולה או חלקה, לפי שיקול דעתה וללא צורך במתן הודעה מוקדמת.

יב. להסרת היישום יש להיוועץ במדריך השימוש של המכשיר הנייד שעליו הותקן היישום.

3. שימוש ביישום ובתוכן היישום:

א. בעלת היישום מעניקה למשתמש רשות שימוש לא בלעדית, לא עבירה ומוגבלת, לעשות שימוש ביישום ובתוכן היישום ולהתקין את היישום על-גבי המכשיר הנייד (סלולארי, טבלט וכיו"ב) שברשות המשתמש, הפועל על גבי מערכת ההפעלה של Apple (iOS) או אנדרואיד.

ב. השימוש ביישום כפוף גם לתנאי השימוש הרלוונטיים למכשיר הנייד שברשות המשתמש:

1. שימוש במכשיר נייד מתוצרת Apple כפוף גם ל- App Store Terms of Service שמהווים חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה ומהווים הסכם מחייב גם בין המשתמש וחברת אפל. את תנאי השימוש הנ"ל ניתן לקרוא בכתובת שלהלן:

http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/il/terms.html#APPS

2. שימוש במכשיר נייד עם מערכת הפעלה מסוג אנדרויד כפוף ל- Google Play Terms of Service שמהווים חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה ומהווים הסכם מחייב גם בין המשתמש וחברת גוגל. את תנאי השימוש הנ"ל ניתן לקרוא בכתובת שלהלן:

https://play.google.com/intl/en_in/about/play-terms.html

ג. חברות אפל וגוגל הן מוטבות צד שלישי של תנאי השימוש אלה. ד. השימוש ביישום ובתוכן היישום מותר לצרכיו האישיים, הפרטיים והלא מסחריים של המשתמש בלבד. כל שימוש אחר של המשתמש בתוכן היישום אסור בהחלט ודורש הסכמה נפרדת מראש ובכתב מבעלת היישום. 4. קניין רוחני: א. זכויות היוצרים וזכויות קניין רוחני האחרות ביישום ובתוכן היישום לרבות זכויות היוצרים, סימני המסחר, סודות מסחריים, מוניטין וכיו"ב הם בבעלותה הבלעדית של בעלת היישום. על אף האמור לעיל, מובהר כי חלק מהתכנים הכלולים בתוכן היישום הם בבעלותם של צדדים שלישיים אשר הרשו לבעלת היישום שימוש בהם. ב. המשתמש אינו רשאי להעתיק, לבצע בפומבי, להעמיד לרשות הציבור, ללקט, להקליט, להסריט, לשנות, לשדר, להפיץ, להרשות, להעביר, לתרגם, למכור, להשכיר ו/או לעשות שימוש אחר כלשהו ביישום ו/או בתוכן היישום, בין אם של בעלת היישום ו/או של צדדים שלישיים, אלא אם קיבל על כך אישור מפורש מראש ובכתב מבעלת היישום ו/או מהצד השלישי. 5. הגבלת אחריות: א. תוכן היישום והשירותים שבו ניתנים כמו שהם: "as is". ב. המשתמש מסכים כי הוא מצא את היישום ואת תוכן היישום מתאימים לצרכיו. ג. היישום ותוכן היישום נועדו למסירת מידע בלבד ואין לראות בהם כמתן חוות דעת ו/או ייעוץ מקצועי. יש להתייעץ עם רו"ח ו/או עו"ד בטרם ינקטו צעדים כלשהם המסתמכים על תוכן היישום. ד. היה ובחלק מהמידע המופיע ביישום ואשר התקבל מצדדים שלישיים ייפלו טעויות ו/או אי דיוקים, בעלת היישום לא תהא אחראית לנכונותו של מידע זה. ה. בעלת היישום אינה אחראית בגין נזק כלשהו שיגרם כתוצאה מהסתמכות על תוכן היישום, אי זמינות היישום ו/או אי גישה אל היישום, הפרעות ביישום ו/או תקינותו. ו. בעלת היישום אינה אחראית בגין וירוסים ו/או קלקולים שיגרמו למכשיר הנייד של המשתמש, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מהשימוש ביישום. ז. המשתמש הוא האחראי הבלעדי לעוגמת נפש ו/או לנזק כלשהו שייגרם לו ו/או למכשיר הנייד עקב השימוש ביישום ו/או בתוכן היישום. ח. הסתכמות כלשהי של משתמש ביישום ובתוכן היישום הוא באחריותו הבלעדית של המשתמש ולא יחיל על בעלת היישום חבות כלשהי לרבות כלפי המשתמש ו/או כלפי צד ג' כלשהו. 6. דין החל וסמכות שיפוט: על תנאי שימוש אלה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד ובתוך כך סמכות השיפוט היחידה והבלעדית בכל הנוגע לתנאי שימוש אלה ולשימוש ביישום נתונה לבית המשפט המוסמך בתל-אביב-יפו. 7. שיפוי ופיצוי: המשתמש יפצה וישפה את בעלת היישום בגין כל הוצאה ו/או נזק ו/או הפסד, ישיר או עקיף, שייגרם לה עקב הפרה כלשהי של התחייבויות המשתמש כמפורט בתנאי שימוש אלה. 8. שינויים ביישום: בעלת היישום רשאית בכל עת וללא צורך במתן הודעה מוקדמת על כך למשתמש, לשנות את היישום ו/או את תוכן היישום ו/או את מטרותיו לרבות את מבנהו ו/או מראהו ו/או את השירותים שבו ו/או להפסיק את פעילות היישום, בין באופן חלקי או מלא ובין באופן זמני או קבוע. 9. שינויים בתנאי השימוש: בעלת היישום שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את תנאי שימוש אלה בלא צורך במתן הודעה על כך למשתמש. מומלץ למשתמש לחזור מעת לעת לתנאי שימוש אלה ולקרוא אותם שוב על מנת להתעדכן בשינויים ככל שיהיו. 10. פרטיות: א. בעלת היישום מכבדת את פרטיות המשתמשים ביישום ובהתאם לכך היא מפרסמת ביישום את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות ביישום. ב. מדיניות הפרטיות של היישום מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. 11. שונות: א. בתנאי שימוש אלה: 1. בעלת היישום: פאהן קנה ושות'Grant Thornton Israel לרבות מנהליה ו/או עובדיה ו/או שותפיה. 2. משתמש: כל גורם העושה שימוש כלשהו ביישום לרבות אדם ו/או תוכנה, באמצעות כל אמצעי המאפשר גישה אל היישום. המשתמש משמע גם המשתמש עצמו וגם ברי רשות מטעמו. 3. תוכן היישום: תוכן כלשהו המצוי ביישום לרבות (אך לא רק) שם היישום, המדריך, תמונות, סימני מסחר, עיצוב היישום, נתונים, רעיונות וכיו"ב. ב. המשתמש מוותר בזאת וויתור מוחלט וסופי על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד בעלת היישום ו/או כנגד מי מטעמה ו/או כנגד חברת אפל ו/או חברת גוגל בגין עניין כלשהו הנובע מהיישום ו/או משימוש ביישום ו/או בגין תוכן היישום. ג. אי חוקיותו ו/או פסילתו של חלק כלשהו מתנאי שימוש אלה, יפסול ו/או יבטל (אם בכלל) את אותו חלק בלבד. ד. מוסכם על המשתמש כי תנאי שימוש אלה לא יפורשו כנגד בעלת היישום. ה. שימוש בתנאי שימוש אלה בלשון יחיד יתפרש גם כלשון רבים ולהפך, הכל לפי ההקשר ושימוש בתנאי שימוש אלה בלשון זכר יתפרש גם כלשון נקבה ולהפך, הכל לפי ההקשר. ו. כותרות תנאי שימוש אלה נרשמו לצורכי נוחות והתמצאות בלבד ולא תשמשנה לצורך פרשנות תנאי בשימוש. ז. אנו נשמח לקבל פניות והצעות ממשתמשים בכל נושא. פניות והצעות יש להפנות לכתובת הדוא"ל שלהלן: info@il.gt.com . אנו נעשה מאמץ להשיב לכל פניה מהר ככל שניתן.